About US

โครงการ “ปักจิตปักใจ” เป็นโครงการปักผ้าซาชิโกะ (สไตล์ญี่ปุ่นโบราณ) โดยคนตาบอด สนับสนุนการฝึกอบรมโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดสาขาภาคเหนือ ร่วมกับ Sewing Studio ของครูป้าหนู เริ่มต้นฝึกคนตาบอดกลุ่มแรก 6 คนที่สมาคมคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 เป็นครั้งแรก และมีแผนจะขยายการฝึกอบรมให้คนตาบอดทั่วประเทศต่อไป เพื่อบรรจุเป็นอาชีพใหม่ให้กับคนตาบอดในประเทศไทย